Nawigacja

WIZJA I MISJA SZKOŁY 

Sobota 20.12.2014

Witamy na stronie szkoły!!!

 

 

Witamy na naszej stronie

AKTUALNOŚCI

 •  

   

  ROK SZKOLNY 2014/2015

 • Jeden grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie

  Po raz kolejny uczniowie Gimnazjum w Ćmielowie przyłączyli się do XV edycji Ogólnopolskiej Akcji Góra Grosza. Akcja trwała od 24 listopada do 5 grudnia 2014r. Zbiórkę monet 1, 2, 5 groszy w naszej szkole przeprowadzili członkowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. D. Kapsiaka i p. M. Rużalskiej.

  Zbiórka pieniędzy akcji „Góra Grosza” organizowana jest przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 • OFICER WOJSKA POLSKIEGO Z WIZYTĄ W GIMNAZJUM W ĆMIELOWIE

     12 listopada 2014 roku na zaproszenie Dariusza Urbańskiego – nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, w Gimnazjum w Ćmielowie mieliśmy przyjemność gościć podpułkownika dr inż. Roberta Wł. Bauera – uczestnika misji pokojowych w Iraku i Afganistanie. W czasie spotkania z młodzieżą klas trzecich zaproszony gość przedstawił prezentację multimedialną w której przybliżył zagadnienia związane ze swoją pracą, opowiadał o życiu na misjach, o patriotyzmie i tym jak ważne jest posiadanie i rozwijanie pasji. Ponieważ z młodzieżą spotkał się dzień po świętowaniu 11 Listopada, opowiadał jej przede wszystkim o polskiej historii. Mówił nie tylko o tym jak rozwijał się patriotyzm na przestrzeni wieków, ale też, na czym polega współcześnie i jak swoją misję postrzegają polscy żołnierze, służący w odległych krańcach świata. Oficer zaprezentował swoje zdjęcia z baz w Azji. Przybliżył uczniom takie pojęcia jak szowinizm, nacjonalizm czy fanatyzm. Mówił o wojnach w Afganistanie i Iraku, ale też również tych bliższych Polakom konfliktach w Gruzji czy na Ukrainie.

 • Prelekcja profilaktyczna dla rodziców – zebranie z wychowawcami… - ALERT PROFILAKTYCZNY

  13 listopada 2014 r. w sali gimnastycznej odbyła się prelekcja profilaktyczna dla rodziców
  nt. „Porozmawiajmy o przemocy i agresji. Skutki prawne niewłaściwych zachowań”, którą przeprowadził przedstawiciel Firmy szkoleniowo – edukacyjnej M. Szczotkowski.

  W 45 minutowych wykładach  połączonych z prelekcją multimedialną rodzice z wielkim zainteresowaniem wysłuchali bardzo ważnych informacji uświadamiających, że postępowanie dorosłych może być przyczyną agresji wśród młodzieży. Główny cykl szkolenia poruszał zagadnienia dotyczące  konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy przez nieletnich. Prowadzący przedstawił i omówił następujące kwestie: - prawne konsekwencje agresywnych zachowań uczniów (w tym kradzieże, wandalizm, groźby, bójki, itp.), - prawne konsekwencje przemocy domowej (w nawiązaniu do znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), - przemoc rówieśnicza z wykorzystaniem Internetu i telefonów komórkowych.  Zorganizowanie takiego spotkania było bardzo zasadne ponieważ rodzice poprzez udział w spotkaniu poszerzyli swoją wiedzę  z zakresu metody szkolnej interwencji profilaktycznej oraz edukacji prawnej. Rodzice powinni mieć świadomość zagrożeń z jakimi mogą spotkać się ich dzieci w każdym wieku. Zawsze lepiej zapobiegać!. Dlatego też tak ważna jest profilaktyka prowadzona nie tylko przez szkołę, ale również dom rodzinny.

 • WARSZTATY PROFILAKTYCZNE UCZNIÓW KLASY IIA, IIB i IIIA, IIIB - ALERT PROFILAKTYCZNY

  12 listopada 2014 r. uczniowie klasy IIab i IIIab uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych nt. „Nie daj się wciągnąć – uzależnienia od alkoholu i narkotyków”, przeprowadzonych przez trenerów Pracowni Profilaktycznej „Krokus”  z Krakowa.

  Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jakie pułapki czyhają na nich w kontakcie z narkotykami i dopalaczami. Spotkanie było okazją do porozmawiania o tym, dlaczego młodzi sięgają po narkotyki,  czy rzeczywiście dzięki nim otrzymują to, czego pragną. Celem warsztatów było przekazanie uczniom rzetelnej wiedzy z zakresu negatywnych następstw zażywania narkotyków. Zakres treści obejmował tematykę odnośnie: uświadomienia młodzieży, czym są narkotyki i dopalacze - jakie są skutki ich zażywania, zwrócenia uwagi na mity, jakie krążą na temat narkotyków, przekazanie uczniom informacji na temat przyczyn sięgania po środki psychoaktywne i skonfrontowanie ich  z faktycznym działaniem narkotyków, wyjaśnienie, jak szybko młodzież może  uzależnić się od narkotyków i dopalacz. Uczniowie uczestniczyli również w ćwiczeniach -  „Jak nie ulec presji rówieśniczej”.

 • "ŻYJEMY DZIŚ W WOLNEJ OJCZYŹNIE"

    7 listopada społeczność szkolna wzięła udział w uroczystej akademii z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Program artystyczny, który obfitował w wiersze i pieśni poświęcone Ojczyźnie przybliżył wszystkim  historyczne czasy, kiedy Polska zniknęła z mapy świata. Nad  przygotowaniem występu czuwali p. Luiza Ostatek, p. Julita Witkowska i p. Dariusz Urbański.         

   

 • Warsztaty profilaktyczne uczniów Ia i Ib - ALERT PROFILAKTYCZNY

  7 listopada 2014 r. uczniowie klasy Ia i Ib uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych nt. „Co to znaczy być asertywnym?” przeprowadzonych przez przedstawicieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowcu Św.
  Umiejętność obrony własnego zdania oraz odmawiania stanowi istotny element m.in. profilaktyki uzależnień, ale jest to także zdolność przydatna na co dzień (np. podczas dyskusji, zabawy, zakupów). Celem warsztatu jest przekazanie podstawowych informacji na temat zachowań asertywnych, ich specyfiki oraz korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu (w domu, w szkole, na podwórku). Uczestnicy zajęć, dzięki proponowanym ćwiczeniom, mieli możliwość wzbogacić repertuar swoich zachowań o zachowania asertywne. Zakres treści  warsztatów obejmował tematykę odnośnie: kształtowanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą, poznanie różnych sposobów odmawiania,  rozróżnienie skrajnych postaw nieasertywnych (agresywnej i uległej), nabycie umiejętności zamiany twierdzeń nieasertywnych na asertywne. Uczniowie uczestniczyli również w ćwiczeniach – „Asertywność w praktyce”.

 • ALERT PROFILAKTYCZNY

  „BĄDŹ ASERTYWNY - NIE DLA  PRZEMOCY, AGRESJI I  UZALEŻNIEŃ”

  6 listopada 2014r. uczniowie z klasy IIa i IIb Gimnazjum w Ćmielowie zaprezentowali w sali gimnastycznej podsumowanie szkolnego projektu edukacyjnego pt. „Bądź asertywny – NIE dla przemocy, agresji i uzależnień” w ramach „Tygodniowego Alertu Profilaktycznego”.

   Projekt oraz scenariusz przygotowany przez młodzież obejmował działania wynikające z realizacji podstawy programowej, programu wychowawczego szkoły, edukacji prozdrowotnej i profilaktycznej oraz szkolnego programu profilaktyki.  Koordynatorami projektu byli: p. Dariusz Kapsiak i p. Dorota Dąbrowska.
  Cele i działania opisane zostały w zakładce projekty edukacyjne.

 • Spotkanie z Policji z młodzieżą - Alert Profilaktyczny

  Spotkanie Policji z młodzieżą…
  6 listopada 2014r. Policjanci z  Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św.,
  zaangażowali się w policyjną profilaktykę i edukację młodzieży w ramach obchodzonego w naszej szkole „Tygodniowego Alertu Profilaktycznego”. Podczas prelekcji nt. „Prawo – karne aspekty przestępczości i demoralizacji nieletnich”, trwającej przez całą godzinę lekcyjną mundurowi poruszali tematy związane z przestępczością nieletnich i zjawiskami patologii społecznej. Tematy jakie poruszano podczas spotkania z gimnazjalistami dotyczyły również  treści związanych z odpowiedzialnością karną nieletnich, czyny karalne oraz ich kategorie, zagadnienia związane z demoralizacją i odpowiedzialnością przez sądami.  Drugą część spotkania z młodzieżą, policjanci poświęcili na omówienie zasad ochrony własnej prywatności oraz danych osobowych w sieci. Mundurowi wymienili również możliwe źródła wsparcia w sytuacji cyberprzemocy. Podczas prelekcji policjanci wyjaśnili uczniom, jakie zachowania w Internecie są niebezpieczne. Szczególną uwagę zwrócili na kontakty i spotkania z osobami nieznajomymi, poznanymi w sieci, a także wiążące się z tym zagrożenia. Jak zwykle było też wiele pytań do stróżów prawa. W zajęciach aktywnie brali udział sami gimnazjaliści, którzy podawali różne przykłady negatywnych zachowań, prosząc mundurowych o ich interpretację oraz ocenę prawną.

 • ŚLUBOWANIE I OTRZĘSINY KLAS I

  21 października 2014 r. w Gimnazjum w Ćmielowie odbyła się szczególna uroczystość - ŚLUBOWANIE klas I, którą swoim przybyciem uświetnili zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy w Ćmielowie Jan Kuśmierz, Inspektor Oświaty Tomasz Neyman, Dyrektor SP nr 1 w Ćmielowie Leszek Kowalski, Proboszcz Czesław Gumieniak oraz Przewodniczący Rady Rodziców Jacek Starzomski. Wszystkich zgromadzonych serdecznie powitała Dyrektor Gimnazjum w Ćmielowie Pani Izabela Praga. Klasy I zaprezentowały część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem wychowawców p. B. Mazur i p. D. Piętki. Następnie odbyły się otrzęsiny przygotowane przez Samorząd Szkolny. Po trudach rozmaitych konkurencji najmłodsi uczniowie wstąpili w szeregi gimnazjalistów. Zdjęcia w galerii!

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum w Ćmielowie
  ul. Ostrowiecka 25, 27-440 Ćmielów
 • (15)8612050
  fax (15)8612050

Galeria zdjęć