Gimnazjum w Ćmielowie

Strona główna

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

ROK SZKOLNY 2013/2014

PÓŁKOLONIE LETNIE 2014 - "MŁODZI BEZ NAŁOGÓW"

Wakacje są czasem, kiedy większość młodzieży wyjeżdża na różnego rodzaju kolonie i obozy. Są jednak tacy, którzy pozostają w domach i nie mają co zrobić z nadmiarem wolnego czasu. Wychodząc naprzeciw temu problemowi Gimnazjum w Ćmielowie w terminie od 30 czerwca 2014r. do 11 lipca 2014r. zorganizowało półkolonie letnie dla uczniów  naszej szkoły.
11.07.2014r. na stadionie leśnym w Ćmielowie odbyło się podsumowanie „Programu działań profilaktycznych zapobiegających alkoholizmowi i narkomanii wśród młodzieży pt. Młodzi bez nałogów”.
Głównym celem programu było promowanie postaw abstynenckich i zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez wskazywanie innych możliwości oraz alternatyw zarówno rozwiązywania swoich problemów, jak i spędzania wolnego czasu.

POŻEGNANIE KLAS III - KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

W czwartek 26 czerwca odbyła się uroczysta akademia z okazji  zakończenia roku szkolnego oraz pożegnania klas trzecich gimnazjum.

W trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego Burmistrza Ćmielowa Jan Kuśmierz wręczył  nagrody dla uczniów - Żak Agaty, Guni Aleksandry oraz Klechowskiego Szczepana, którzy uzyskali najwyższą średnią w szkole. Pani Dyrektor Izabela Praga wręczyła nagrody najlepszym uczniom oraz życzyła wszystkim udanego wypoczynku i bezpiecznych wakacji.

„NIE UZALEŻNIENIOM – ALKOHOL I INNE UŻYWKI”

05.06.2014r. w Gimnazjum w Ćmielowie odbyło się podsumowanie projektu edukacyjno – profilaktycznego „Nie uzależnieniom – alkohol i inne używki”. Projekt realizowany był przez uczniów klas I – III w ramach korelacji przedmiotowej: biologia – wychowanie do życia w rodzinie jako narzędzie w realizacji autorskiego programu „Edukacja prozdrowotna w gimnazjum” Koordynatorem projektu był p. D. Kapsiak.

Wycieczka szkolna Zakopane 2014.

W dniach 28- 29 maja 2014 r uczniowie klas II wzięli udział w  wycieczce do Zakopanego oraz Pienin, gdzie mogli podziwiać min.  „ Wąwóz  Homole”, uznawany za  jedno z najpiękniejszych miejsc południowej Polski. Po drodze młodzież zwiedziła także zabytkowy kościół i malowniczy rynek Nowego Sącza. Urokliwe Zakopane z Wielką Krokwią  i jak zwykle zatłoczone Krupówki także wywarły wrażenie, zwłaszcza na osobach, które były tam po raz pierwszy. Do zdobycia pozostała jedynie Gubałówka, na którą wejście okazało się niemożliwe z powodu zbyt śliskiej nawierzchni. Zachwyceni gościnnością i przychylnością górali uczniowie, po dwóch beztrosko spędzonych dniach, powrócili do rodzinnego Ćmielowa.  Opiekę nad młodzieżą sprawowały : p. Anna Piętka i p. Joanna Czubala. Zdjęcia pozostały miłą pamiątką wspólnej wyprawy.

UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH NA ZAJĘCIACH PROFILAKTYCZNYCH W WIEZIENIU

     Z niecodzienną możliwością spotkali się uczniowie klas pierwszych Gimnazjum w Ćmielowie, którzy pod opieką p. A. Szczygieł, p. D. Dąbrowskiej oraz p. I. Pragi dnia 21 maja 2014r. zwiedzili Areszt Śledczy w Radomiu i uczestniczyli w spotkaniu z osadzonym więźniem. Dzięki współpracy i życzliwości Burmistrza Ćmielowa p. Jana Kuśmierza i p. Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz ich finansowemu wsparciu, które pokryło koszty przejazdu, na wycieczkę do Radomia mogła pojechać większa grupa uczniów, nawet ci, którzy rzadziej korzystają z tego rodzaju zajęć edukacyjnych.

GIMNAZJALIŚCI TEŻ GŁOSOWALI!

 Tradycyjnie już ćmielowscy gimnazjaliści wzięli udział w akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują.  Młodzieżowe wybory do parlamentu europejskiego 2014 zorganizowane były na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne w całym kraju. Gimnazjaliści zostali zapoznani z podstawowymi zasadami ordynacji wyborczej. W celu przeprowadzenia głosowania powołano Młodzieżową Komisję Wyborczą – 2014.

Jej przewodniczącym była Oliwia Stonio, zastępcą Emila Starczynowska, a na członków komisji powołano: Agatę Żak, Natalię Mazur.

LEKCJA LOKALNEJ DEMOKRACJI – WŁADZA BLISKO OBYWATELI

Dnia 15 maja 2014 roku na zaproszenie Dariusza Urbańskiego – nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, w Gimnazjum w Ćmielowie mieliśmy przyjemność gościć dr hab. Jerzego Gapysa –  pracownika  Instytutu Historii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W czasie spotkania z młodzieżą klas drugich zaproszony gość przedstawił prezentację multimedialną pt. „ Gminny samorząd terytorialny. Geneza, pojęcia, zadania”. Przybliżył w niej funkcję samorządu lokalnego, zasady działania samorządów, podział terytorialny Polski wprowadzony  od 1 stycznia 1999 roku. Zapoznał uczniów ze strukturą władz w gminie, zadaniami gminy i jej finansowaniem. Pan dr hab. Jerzy Gapys przeprowadził również wśród uczniów krótki konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, a najlepsi z nich – Oliwia Stonio, Konrad Szymczyk i Izabela Pięta otrzymali nagrody ufundowane przez Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Na zakończenie zaproszony gość przybliżył historię kieleckiego uniwersytetu, jego znaczenie dla województwa świętokrzyskiego.

WYCIECZKA DO GEOCENTRUM W KIELCACH

W środę 14 maja 2014r. 50. uczniów z klasy IIab i IIIab udało się na wycieczkę edukacyjno – poznawczą do Geocentrum w Kielcach. Opiekę nad gimnazjalistami pełnili. p. D. Kapsiak, p D. Piętka, p. J. Czubala, p. B. Mazur. Głównym celem wycieczki było rozbudzenie wśród  uczniów zainteresowań naukami przyrodniczymi: geografią, biologią, chemią i fizyką,  poprzez udział w zajęciach teoretycznych nt. Skąd jesteś skało?”, warsztatach archeologicznych i zajęciach praktycznych pt. „Stwórz sobie pamiątkę, moje pierwsze szlify” /szlifowanie przez uczniów fragmentu skał wapiennych okresu dewońskiego dla regionu świętokrzyskiego, poznanie budowy skał  – minerały i skamieniałości w nich występujące.
Kolejnym punktem zwiedzania Geocentrum była „Galeria Ziemi”. Młodzież, miała możliwość zapoznania się z wystawą „Dzieje Ziemi”, m.in. ekspozycje, makiety – różnorodność flory i  fauny, skamieniałości, rozkład kontynentów oraz organizmy raf koralowych ery paleozoicznej.
Następnie uczniowie udali się do wnętrza jaskini. Obserwowali formy naciekowe, zjawiska krasowe oraz procesy fizyczne i chemiczne jakie zachodzą w Peloszowej Jamie - najdłuższej jaskini Gór Świętokrzyskich.
Największym  wrażeniem dla młodzieży była za pomocą Kapsuły Symulatora Geo2020 „Podróż do wnętrza Ziemi” – projekcja filmu w systemie 5D.

APEL MAJOWY

Tradycją stało się już, że co roku ostatniego dnia kwietnia w ćmielowskim gimnazjum  uczniowie zbierają się, aby uczcić majowe święta. Tak było również 30  kwietnia 2014 roku.  Młodzież, przygotowując i prezentując uroczysty apel, przede wszystkim podkreśliła pamięć o Konstytucji 3 Maja, ale również i innych dziejowych momentach. Przywołali też wydarzenia tworzące kalendarz takich uroczystości majowych jak: 10 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Święto Pracy, Święto Flagi Rzeczypospolitej,  rocznica zakończenia II wojny światowej. Uczniowie w bardzo przystępny sposób przekazali fakty dotyczące zarysu historycznego kolejnych świąt. Apel uatrakcyjniła recytacja poezji patriotycznej oraz występy solistek i chóru szkolnego. Nad przygotowaniem występu młodzieży czuwały panie: A. Szczygieł, R. Saracen, J. Witkowska.

photo

Sobota 30.08.2014

Ilość odwiedzin: 180826