Nawigacja

WIZJA I MISJA SZKOŁY 

Środa 20.06.2018

Witamy na stronie szkoły!!!

 

PROJEKT UE

 •  

  Cele projektu:

  Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie 02.01.2017/29.06.2018 poprzez objęcie wsparciem łącznie 133 uczniów oraz 10 nauczycieli.

  Planowane efekty:

  Wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej dwóch szkół gimnazjalnych z Gminy Ćmielów realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego. Ukierunkowane będzie ono na rozwój: doskonalenia umiejętności kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych, korzystania z narzędzi TIK, prowadzenia procesu indywidualizacji; kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz cyfrowych, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami; doposażenie pracowni szkolnych.

 • ROK SZKOLNY 2017/2018

 • Serdecznie gratulujemy Julii Orłowskiej z klasy III a, która zdobyła II nagrodę w ogólnopolskim konkursie plastyczno – geograficznym  „Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Powiatowe Szkolne Schroniska Młodzieżowe w Chęcinach. Gratulacje p. A Szczygieł, p. D. Kapsiak.

 • Serdecznie gratulujemy Rafałowi Malczewskiemu z klasy III a, który zdobył II nagrodę w IV Świętokrzyskim Konkursie Plastycznym i Literackim organizowanym przez sieć księgarni TAK CZYTAM w Kielcach. Rafał przygotował pracę literacką wpisującą się w kategorię „Sen o mojej małej ojczyźnie”. Swojej pracy pt.: „Kędy Gąska, tędy Zagarski” nadał styl Sienkiewiczowskiej opowieści, wymyśloną akcję umieścił w Ćmielowie, w ten sposób nawiązując do historycznych miejsc naszego miasta. W konkursie wzięła również udział Laura Oraniec, która napisała wiersz o tematyce historycznej. Uczniowie tworzyli swe prace pod opieką p. A. Szczygieł.

 • 12 czerwca 2018r. uczennica klasy IIIa Julia Pękalska uzyskała tytuł laureata /4 miejsce w skali kraju - kategoria gimnazja/ w siódmej edycji ponadprogramowego, ogólnopolskiego konkursu wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska „Ekotest 2018” zorganizowanego przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie.

  Konkurs odbył się w ramach obchodów Dnia Ziemi, którego celem jest promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów oraz zwiększenie ich świadomości wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego. Opieka merytoryczna: p. Dariusz Kapsiak. Gratulacje!!!

 • 30maja 2018 r.  uczennica klasy II a Marta Jakubowska odebraław PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowienagrodę za zajęcie III miejsca w VII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Katyń – Pamiętajmy”. Uczennice (również Kinga Kopeć i Julia Miernikiewicz) przygotowały prace pod hasłem „Tej nocy zgładzono Wolność/W katyńskim lesie…”.Oprócz podziwiania wystawy prac dziewczęta wysłuchały montażu słowno-muzycznego orazprelekcji: ,,Zbrodnia  Katyńska na mieszkańcach Kielecczyzny’’ przygotowanej przez pana Marka Jończyka historyka IPNw Kielcach.

 • Gimnazjum w Ćmielowie  otrzymało Podziękowanie w imieniu Dyrekcji i Grona Nauczycielskiego LO im. Bartosza Głowackiego  w Opatowie za bardzo dobre przygotowanie uczniów do dalszego etapu edukacji

  .
  To sukces Szkoły i całego Grona Nauczycielskiego

 • Rok 2018 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę.

  W dniu 6 czerwca 2018 roku Pan Andrzej Kryj Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poinformował posłów w Sejmie RP, że włączając się w obchody upamiętniające to niezwykle ważne dla narodu polskiego wydarzenie, zorganizował z Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Marcina Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim konkurs historyczno-literacki „Dziękuję Ci za Niepodległą. List do …”. W czasie obrad Sejmu RP poseł wymienił laureatów konkursu, w tym Martę Jakubowską uczennicę  naszego gimnazjum. Posłowie gromkimi brawami wynagrodzili sukces zwycięzców konkursu.

 • Uczniowie z Gimnazjum w Ćmielowie w szczególny sposób uczcili 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. 30 maja 2018 roku uczestniczyli w żywej lekcji historii zwiedzając kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii  Panny, ważne miejsca patriotyczne, religijne oraz związane z walkami narodowo-wyzwoleńczymi na terenie miasta Ćmielowa.

     Patriotyczny rajd był zorganizowany z inicjatywy grona pedagogicznego Gimnazjum w Ćmielowie: Czubali Joanny, Dąbrowskiej Doroty, Kapsiaka Dariusza, Mazur Beaty, Psiuch Joanny, Ruźalskiej Moniki, Anety Szczygieł, Urbańskiego Dariusza. Pomysłodawcą planu patriotycznego rajdu był nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie  - Dariusz Urbański. Celem rajdu była popularyzacja wiedzy o regionie i historii patriotycznych zrywów Polaków oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków.

 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Rok 2018 rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę.

    W dniu 14 maja 2018 roku w Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury   w Ostrowcu   Świętokrzyskim odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Historycznego „Dziękuję Ci za Niepodległą. List do …”. dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z  czterech województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Konkurs zorganizowany był przez Pana Andrzeja Kryja Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,  Katolickie Liceum im. Ks. Marcina Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim. Honorowy patronat nad konkursem objął szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Aktualności

Kontakt

 • Gimnazjum w Ćmielowie
  ul. Ostrowiecka 25, 27-440 Ćmielów
 • (15)8612050
  fax (15)8612050

Galeria zdjęć