Nawigacja

WIZJA I MISJA SZKOŁY 

Sobota 21.10.2017

Witamy na stronie szkoły!!!

 

PROJEKT UE

 •  

  Cele projektu:

  Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie 02.01.2017/29.06.2018 poprzez objęcie wsparciem łącznie 133 uczniów oraz 10 nauczycieli.

  Planowane efekty:

  Wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej dwóch szkół gimnazjalnych z Gminy Ćmielów realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego. Ukierunkowane będzie ono na rozwój: doskonalenia umiejętności kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych, korzystania z narzędzi TIK, prowadzenia procesu indywidualizacji; kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz cyfrowych, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami; doposażenie pracowni szkolnych.

 • ROK SZKOLNY 2017/2018

 • Samorząd Uczniowski zakończył szkolną akcję „Kup Pan szczotkę!”  Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania w ramach wolontariatu misyjnego, która trwała od 10.09.2017r. do 10.10.2017r. Do ogólnopolskiej akcji włączyli się uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi naszej szkoły.

  Akcję zapoczątkowała Fundacja Redemptoris Missio , kiedy to w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez polskich stomatologów powracających z misji, postanowiono zebrać szczoteczki do zębów dla najmłodszych mieszkańców Afryki. Akcja mająca na celu pomoc dzieciom z biednych afrykańskich wiosek, polegała na zbiórce szczoteczek i past do zębów, które następnie trafią do dzieci chodzących do misyjnych szkół i przedszkoli  m.in.  w Kamerunie, Tanzanii, Kenii, Ghany.

 • W piątek, tj. 13 października 2017 roku w naszej szkole świętowaliśmy przypadający na 14 października DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ.

  Niektórzy dopytują się: od kiedy i dlaczego obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej? Odpowiadamy. W ten sposób świętujemy kolejne rocznice ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej, która powstała 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. KEN powołał do życia Sejm Rozbiorowy. Dzień Nauczyciela powołano na mocy ustawy "Karta praw i obowiązków nauczyciela" 27 kwietnia 1972 roku. Dziesięć lat później, w kolejnej ustawie ("Karta Nauczyciela"), nazwa została zmieniona na Dzień Edukacji Narodowej. Datę 14 października uznano za święto wszystkich pracowników oświaty. Do dziś używa się zamiennie obu nazwDzień Nauczyciela i Dzień Edukacji Narodowej.

 • Gimnazjum w Ćmielowie otrzymało Podziękowanie w imieniu Dyrekcji i Grona Nauczycielskiego LO. nr 1 im Stanisława Staszica w Ostrowcu św. za bardzo dobre przygotowanie uczniów do dalszego etapu edukacji

  .
  To sukces Szkoły i całego Grona Nauczycielskiego

 • W sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Dyrektor Centrum Obsługi Oświaty – pan Tomasz Neyman i  Proboszcz Parafii  - ks. Czesław Gumieniak. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonała Dyrektor Gimnazjum w Ćmielowie pani Izabela Praga. Po okolicznościowych przemówieniach uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych. W nowym roku szkolnym życzymy uczniom oraz nauczycielom wielu sukcesów i satysfakcji.

 • ROK SZKOLNY 2016/2017

 • W dniu 23.06.2017r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego Gimnazjum w Ćmielowie. Ze szkolnymi murami pożegnali się uczniowie kl. III. Dla trzecioklasistów, rodziców i wychowawców był to szczególny dzień. Dyrektor szkoły Izabela Praga podsumowała miniony rok szkolny w obecności gości: Burmistrza Ćmielowa Jana Kuśmierza, Proboszcza Ks. Czesława Gumieniaka oraz Członka Rady Rodziców Agnieszki Pękalskiej.

  Gratulacje przyjęli uczniowie, którzy odnieśli sukcesy zarówno w konkursach przedmiotowych jak i turniejach, zawodach sportowych oraz ci, którzy uzyskali wysokie wyniki klasyfikacji końcowej.  Rodzice wyróżnionych uczniów odebrali listy gratulacyjne.

 • 22 czerwca 2017r. 50 uczniów z klasy Iab i IIab uczęszczający na dodatkowe zajęcia
  w ramach projektu  pt. „Budowanie i rozwijanie kompetencji uczniów z Gminy Ćmielów”
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego, uczestniczyło pod opieką  p. D. Kapsiaka, p. M Rużalskiej, p. A. Piętki w wycieczce do Geocentrum w Kielcach. której celem była popularyzacja nauki poprzez zabawę i eksperymentowanie oraz zadawanie pytań na temat otaczającego świata i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi.  Miejsce to jest położone w obrębie jednego z czterech rezerwatów Kielc – o nazwie ,,Kadzielnia”. W trakcie wycieczki uczniowie zostali przez przewodników podzieleni na dwie grupy, które wykonywały różne zadania. Kiedy część uczniów uczestniczyła w warsztatach pt. ,,Stwórz swoją pamiątkę - moje pierwsze szlify" - szlifowała dewońskie wapienie, które  później można było zabrać na pamiątkę, druga część zwiedzała ekspozycję Galerii Ziemi, gdzie m.in. mogliśmy dowiedzieć się, w jaki sposób przemieszczały się kontynenty. W pierwszej części wystawy uczniowie zapoznali się z najważniejszymi środowiskami i organizmami, które zamieszkiwały w dewonie obszar odpowiadający dzisiejszym Górom Świętokrzyskim. Mogli obejrzeć gabloty przedstawiające skamieniałości, laguny, rafy i głębokie morze, które przed 359 milionami lat pokrywały te tereny. Przewodnicy przedstawili  procesy geologiczne, które kształtowały skały Gór Świętokrzyskich. Uczniowie wzięli także udział w zajęciach multimedialnych dotyczących zjawisk wulkanicznych, na których poznali budowę wulkanu, dowiedzieli się, dlaczego wybuchają i gdzie występują. Poznali także rodzaje skał, sposoby ich powstawania i budowę. Zwiedzający mogli się z nimi zapoznać na podstawie plansz, animacji multimedialnych oraz eksponatów geologicznych. Ciekawym elementem trasy była wirtualna wycieczka po najdłuższej świętokrzyskiej jaskini – Chelosiowej Jamie. Punktem kulminacyjnym i niewątpliwą atrakcją była w kapsule 5D podróż w głąb Ziemi. Po pobycie w Geocentrum uczniowie udali się na wspólny obiad. Wycieczka zakończyła się spacerem ścieżkami edukacyjnymi rezerwatu „Kadzielnia” oraz ulicą Sienkiewicza, parkiem Staszica i Wzgórzem Katedraln

Aktualności

Kontakt

 • Gimnazjum w Ćmielowie
  ul. Ostrowiecka 25, 27-440 Ćmielów
 • (15)8612050
  fax (15)8612050

Galeria zdjęć