Nawigacja

WIZJA I MISJA SZKOŁY 

Niedziela 23.09.2018

Witamy na stronie szkoły!!!

 

PROJEKT UE

 • Gmina Ćmielów realizuje projekt pn. „Budowanie i rozwijanie kompetencji uczniów z Gminy Ćmielów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Cele projektu:

  Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie 02.01.2017/29.06.2018 poprzez objęcie wsparciem łącznie 133 uczniów oraz 10 nauczycieli.

  Planowane efekty:

  Wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej dwóch szkół gimnazjalnych z Gminy Ćmielów realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego. Ukierunkowane będzie ono na rozwój: doskonalenia umiejętności kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych, korzystania z narzędzi TIK, prowadzenia procesu indywidualizacji; kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz cyfrowych, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami; doposażenie pracowni szkolnych.

 • ROK SZKOLNY 2018/2019

 • Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej „Szkolny Klub Sportowy” Ministerstwa Sportu i Turystyki

       Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. „Szkolny Klub Sportowy” który jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. 

  Program umożliwia podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Operatorem na 2018 rok w naszym województwie jest WSZS w Kielcach.

 • NARODOWE CZYTANIE

  8 września 2018r. o godz. 1500 w sali widowiskowej Domu Kultury w Ćmielowie odbyła się ósma edycja Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta RP.

  W tym roku czytana była powieść prozaika, dramaturga i publicysty pochodzącego z ziemi świętokrzyskiej, Stefana Żeromskiego pt. „Przedwiośnie”.

  Naszą szkołę w Narodowym Czytaniu – fragmentu „Przedwiośnia”, reprezentował dyrektor szkoły Pan Dariusz Kapsiak.

 • Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019

  3 września 2018 roku Dyrektor szkoły Pan Dariusz Kapsiak serdecznie powitał zaproszonych gości Dyrektora Centrum Obsługi Oświaty – Pana Tomasza Neymana Proboszcza Parafii  - ks. Czesława Gumieniaka, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców na rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019, który ogłoszony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Niepodległa”. Uczestnicy uroczystości minutą ciszy uczcili 79 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Dyrektor Centrum Obsługi Oświaty Pan Tomasz Neyman w imieniu Burmistrza Ćmielowa Pana Jana Kuśmierza, wręczył  Panu Dariuszowi Kapsiakowi powierzenie stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Ćmielowie od dnia 1 września 2018r.
  Nastepnie zabrał głos Dyrektor Dariusz Kapsiak.

 • ROK SZKOLNY 2017/2018

 • W dniu 22.06.2018r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego Gimnazjum w Ćmielowie. Ze szkolnymi murami pożegnali się uczniowie kl. III. Dla trzecioklasistów, rodziców i wychowawców był to szczególny dzień. Dyrektor szkoły Izabela Praga podsumowała miniony rok szkolny w obecności gości: Burmistrza Ćmielowa Jana Kuśmierza, Proboszcza Ks. Czesława Gumieniaka oraz Członków Rady Rodziców Joanny Woch i Agnieszki Pękalskiej.

  Gratulacje przyjęli uczniowie, którzy odnieśli sukcesy zarówno w konkursach przedmiotowych jak i turniejach, zawodach sportowych oraz ci, którzy uzyskali wysokie wyniki klasyfikacji końcowej.  Rodzice wyróżnionych uczniów odebrali listy gratulacyjne.

 • II miejsce dla Julii Orłowskiej w ogólnopolskim konkursie plastyczno – geograficznym  „Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich”

  Serdecznie gratulujemy Julii Orłowskiej z klasy III a, która zdobyła II nagrodę w ogólnopolskim konkursie plastyczno – geograficznym  „Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Powiatowe Szkolne Schroniska Młodzieżowe w Chęcinach. Gratulacje p. A Szczygieł, p. D. Kapsiak.

 • SUKCES RAFAŁA MALCZEWSKIEGO W KONKURSIE LITERACKIM

  Serdecznie gratulujemy Rafałowi Malczewskiemu z klasy III a, który zdobył II nagrodę w IV Świętokrzyskim Konkursie Plastycznym i Literackim organizowanym przez sieć księgarni TAK CZYTAM w Kielcach. Rafał przygotował pracę literacką wpisującą się w kategorię „Sen o mojej małej ojczyźnie”. Swojej pracy pt.: „Kędy Gąska, tędy Zagarski” nadał styl Sienkiewiczowskiej opowieści, wymyśloną akcję umieścił w Ćmielowie, w ten sposób nawiązując do historycznych miejsc naszego miasta. W konkursie wzięła również udział Laura Oraniec, która napisała wiersz o tematyce historycznej. Uczniowie tworzyli swe prace pod opieką p. A. Szczygieł.

Aktualności

Kontakt

 • Gimnazjum w Ćmielowie
  ul. Ostrowiecka 25, 27-440 Ćmielów
 • (15)8612050
  fax (15)8612050

Galeria zdjęć